zaterdag 22 augustus 2015

Vertaalslag

Als shiatsu therapeut zijn je handen je machtigste 'wapens', zo gezegd. De handen zijn  belangrijke sensoren, bewegen zich op en over het lichaam, voelen de kwaliteit van de huid, van het weefsel: de indrukbaarheid, de doorlaatbaarheid, de stevigheid, elasticiteit,hardheid en al dan niet welwillendheid. Al die eigenschappen vertalen zich in een diagnose, met heel nauwkeurig, precies afgestemde druk met diezelfde handen. Niet zomaar ergens, maar op een zorgvuldig uitgekozen plek, een meridiaan, een plek die zich leent om een opening te maken naar een vernieuwde balans. Het gaat te ver om hier het hele proces van diagnose en behandeling te bespreken, maar reken maar dat het nauw luistert.In de beginjaren van mijn vak was er veel aandacht voor mijn handen, om te begrijpen wat ze waarnamen, om te 'weten wat ik voelde', hoe dat te interpreteren, om de afstemming van de druk juist in te zetten. Nu ik wat langer werk merk dat ik dat de handen een eigen leven leiden, dat ik soms mijn handen volg als zijn zij de aangever, het weten is in de handen en niet langer in het hoofd.
Waar mijn nadruk nu meer ligt is de vertaalslag. En dan bedoel ik dat wij met shiatsu natuurlijk van alles kunnen 'fiksen', maar dat het er natuurlijk uiteindelijk om gaat dat je cliënten een bewustzijn ontwikkelen voor een juiste balans en begrijpen hoe zij aan het herstel kunnen bijdragen, zichzelf kunnen managen.
Omdat shiatsu zoveel niveaus kan aanspreken is dat een nauwkeurig laveren. Gaat het om lifestyle, balans tussen rust en inspanning, voeding, beweging, houding, manier van denken of spirituele aspecten? Vaak spelen meerdere aspecten een rol of is het een optelsom.

Veel van mijn cliënten brengen schouderpijn als klacht in. "'De schouders zijn de deur naar de 100 condities", het goed kunnen behandelen ervan kan veel verder leed voorkomen. Spanning op de schouders in relatie met een net geleden verlies van een geliefd persoon vraagt een andere verbale begeleiding dan dezelfde schouderspanning door een zich terughouden in een werksituatie die vraagt om grenzen. En wéér anders dan een overbelasting vanuit een te lang volhouden van een slechte werkhouding achter de computer. Er zijn geen eenduidige vertalingen, het vraagt om een luisteren, niet alleen naar het verhaal van je cliënt maar vooral ook naar het verhaal dat je handen oppikken.
Soms is een bijna terloopse vraag of vertaling even effectief in het 'raken' als je handen.
In het aankijken van het woord 'strak'  kan veel gebeuren!
 
Ineens realiseerde ik me de zin van al deze losse vingeroefeningen: het verzamelen van beelden, vertalingen , plaatjes : begrijpelijke uitingen van het hele arsenaal aan concepten waarmee wij in shiatsu werken. Zodat je de alle uitingen langs de meridianen in een begrijpelijk verhaal kunt overbrengen en daarmee je cliënt een kans geeft niet alleen te ontspannen bij jou op de mat maar ook met meer inzicht een optimale balans te kunnen gaan handhaven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten