zondag 2 augustus 2015

Het Hart

"De Kleine Keizerin gold als heerseres over alle ontelbare streken van het onbegrensde Fantastische rijk, maar in werkelijkheid was zij veel meer dan een heerseres, of beter gezegd: zij was iets heel anders. Ze regeerde niet en ook had zij nooit van geweld gebruik gemaakt of haar gezag doen gelden. Zij gaf geen bevelen en veroordeelde nooit iemand. Nooit greep zij in en zij behoefde zich nooit tegen een aanvaller te weer te stellen. Want niemand zou op het idee zijn gekomen tegen haar op te staan of haar iets aan te doen. Alle wezens waren voor haar gelijk. Zij was er slechts, maar zij was er op een bijzondere wijze: zij was het middelpunt van al het leven in Fantasia. En ieder wezen,.., allen waren er alleen doordat zij er was. Zonder haar kon niets bestaan, zo min als een menselijk lichaam bestaat dat geen hart meer heeft."( Het oneindige verhaal van Michael Ende)


Klein yin armen:
De hart meridiaan begint in het diepste punt van de oksel, bovenop de slagader die daar loopt en loopt dan door langs de pinkzijde van de arm, over elleboog vouw en pols naar de radiale (duim-) zijde van de nagelhoek van de pink.De meridiaan ligt goed beschermd en niet onmiddellijk in contact met de buitenwereld, zijn functie is dan ook om iets wezenlijks te handhaven binnen het lichaam zelf.
Masunaga laat de meridiaan beginnen in het alarmpunt van het hart onder het processus xiphoideus ( conceptievat 15) , het puntje onderaan het borstbeen, en de meridiaan waaiert dan uit als een bloem over de borst, vandaar naar het klassieke verloop op de arm en hand.
In het hart zetelt de shen, de spirit. Als je je ogen zacht maakt, je gezicht ontspant, en een zachte lijn trekt tussen mondhoek en punt van het oor ontstaat er een innerlijke glimlach en activeer je de shen en de stilte.

Vanuit de embryologie weten we dat het hart in de ontwikkeling van de embryo indaalt vanuit het hoofd en daarom is het niet zo gek dat in de Oosterse Geneeskunde het hart wordt aangemerkt als de mind, zetel van het bewustzijn. Cogito, ergo sum, zou dan zijn: ik ben bewust,dus ik ben?
Dit bewustzijn straalt vanuit de persoon, met name vanuit de ogen, een wakkerte uit, een afspiegeling van de verblindende straling van de mens. Ik kwam er pas laatst achter dat er een techniek is met oogdruppels om dit effect te genereren op televisie, en ik maar denken hoe verblindend die mensen op het beeld zijn!

Nu de koning. In de geschiedenis van de heersers van China en Japan, wordt duidelijk dat de koning of keizer een mandaat van de hemel moet hebben om te kunnen regeren. Zelfs nu nog wordt de keizer als spil gezien tussen hemel en aarde. Belangrijk is dat de heerser door zijn positie beiden handhaaft en dus vanuit een ontspannen bewuste positie kan regeren. Excessen in de natuur zoals overstromingen en vulkaanuitbarstingen werden als een teken gezien dat het mandaat niet langer gold, de keizer werd afgezet.
Het hart wordt gezien als de koning/keizer van het lichaam, vanuit de centrale positie wordt gezorgd voor bewustzijn en stroming.

Het hart opent in de tong en spreken is daarmee een uiting van het hart. Een helder articuleren met een heldere boodschap is uiting van een helder hart wat op orde is. 
In de geschiedenis van China is het cultiveren van het hart (the art of the heart) vooral in regeringskringen belangrijk onderdeel van de training geweest. Deze tekst, de Nei Ye, is lang zoek geweest en nu opnieuw vertaald door Dianne Sommers:


In "'De Chinese Fascinatie voor de geest: de werking van het innerlijk."


Als ons hart op orde is

Dan zijn ook onze zintuigen op orde

Als ons hart vredig is, dan zijn onze zintuigen ook vredig

Dat wat ze geordend maakt, is ons hart
Dat wat ze vredig maakt, is ons hart
Het hart bevat op zijn beurt een hart
In het hart bevindt zich nog een ander hart.

 

karakter van het hart


 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten