zondag 8 maart 2015

Jut en JulAfbeeldingsresultaat voor tai chi symbol meaning

Yin en yang zijn kernbegrippen in shiatsu, we hebben ze al voorbij zien komen in het verhaal met de reus Pan Gu. (2), die in de voorhemel, zoals de Chinezen de tijd voor de schepping noemen, in een ei zat.
Door Pan Gu splitst de Dao, de vol-ledigheid, zich in zware manifestaties die dalen en de aarde vormen en lichte manifestaties die opstijgen en de hemel vormen. Dan ontstaat de nahemelse tijd. De reus gaat er tussen staan om hemel en aarde uit elkaar te houden en vormt zo de derde component tussen hemel en aarde.
Yin en yang zijn belangrijke begrippen om alle manifestaties van onszelf en de wereld om ons heen te beschrijven en te realiseren dat ons leven gevoed wordt en stand houdt in relatie met hemel en aarde.
Yin en yang kunnen niet zonder elkaar als Jut en Jul maar zijn ook tegenstellingen als Bert en Ernie, polair in hun actie maar nooit zonder elkaar. Goed kan niet bestaan zonder slecht, dag zonder nacht, zwart zonder wit, inademing zonder uitademing. Ze zijn manifestaties van dezelfde bron, polair en complementair.
In extremen gaan ze in elkaar over, als een hete douche die je uiteindelijk als koud gaat ervaren of een moment van stilte dat ontaardt in een explosie van actie.Dat is duidelijk terug te zien in het Tai chi symbool, tijdens de afname van de een, groeit de ander en vv.

Letterlijk betekent yang de zonzijde van de berg en yin de schaduwzijde van de berg.
Vanuit deze betekenis kan je veel manifestaties begrijpen. Yang is warm, actief, licht en naar buiten gericht, terwijl yin koeler is, meer inwaarts gericht, donker. De dag is yang, de nacht yin, maar de namiddag is meer yin dan de vroege ochtend. Alles is relatief en steeds onderhevig aan verandering. Er is geen waardeoordeel, het is een beschrijving van de werkelijkheid.

Een andere ontstaansgescheidenis is deze door Zhuang Zi (vertaling van K. Schipper):

De god van de zuidelijke zeeën was Onbesuisd, de god van de noordelijke zeeën was Onbezonnen.De god van het centrum was Chaos. Onbesuisd en Onbezonnen ontmoetten elkaar vaak op het grondgebied van Chaos. Chaos behandelde hen zeer goed. Onbesuisd en Onbezonnen overlegden met elkaar hoe zij Chaos voor zijn deugdzaamheid konden belonen. Zij zeiden: 'Ieder mens heeft zeven openingen om mee te zien, horen, eten en ademen. Hij alleen heeft er geen. laten wij proberen ze in hem te boren.' Iedere dag boorden zij er één. Op de zevende dag, toen ging Chaos dood.

Yin en yang ontstaan uit de chaos van ongedifferentieerde potentie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten