zaterdag 28 maart 2015

Geesten en Spoken

Er zijn al een aantal Geesten aan de orde geweest: de Shen, de spirit die in het hart woont en de Yi, de weldenkendheid die huist in de milt. 
Het woord Geest is misschien een beetje gek idee als je denkt aan de geest in de lamp van Aladdin, je zou het beter kunnen zien als een animatie of bezieling. Je hoeft nergens op de wrijven, de geest is er gewoon mits er voldoende rust en behuizing is. Dat wordt gewaarborgd door voldoende yin en bloed. Je zou ze kunnen zien als surfers op de golven, ze komen en gaan en ze geven het leven de glans en straling die het verdient.

In de ontwikkeling van de acupunctuur is dit geesten aspect een beetje weggepoetst door de culturele revolutie en de vertaling naar het Westers denken. Het refereert wellicht teveel aan de wortels van de Oosterse Geneeskunde in het sjamanisme.
Reden om je er wel in te verdiepen is de vraag van de Gele Keizer in Hoofdstuk 8 van de Ling Shu, een van de belangrijkste boeken over acupunctuur met als titel : The Emperor's question. Hierbij vraagt de Gele Keizer zijn minister Qi Bo advies over het werken met de spirits en vraagt hij zich af of ziekte nu een fout is van de mens of een fout van de hemel. De openingszin spreekt boekdelen:

Huang Di asked Qi Bo this question:
In all needling, the method is above all

not to miss the rooting in the Spirits.

Opgescheept als wij zijn met het erfgoed van Descartes met de scheiding tussen lichaam en geest geeft dit opnieuw inspiratie om overstijgend bezig te zijn. De spirits kunnen aanwezig zijn mits er voldoende balans is in het lichaam en door met de spirits te werken herstel je de balans. Dat scheelt weer spoken.
Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten