donderdag 24 november 2016

Taal als spelbreker in het leren van shiatsu.Omdat taal altijd een uiting is van het domein waarin je werkt, leeft en bent opgegroeid is het lastig om taal te begrijpen die afkomstig is van andere domeinen. De woorden die je gebruikt zijn hetzelfde maar refereren aan een andere lading of betekenis. Taal die je gebruikt uit een domein met een andere connotatie dan de gangbare noemen we ‘pad-taal’: je gebruikt ‘gewone’, gangbare woorden maar met een bredere of gelaagde betekenis.
De Oosterse Geneeskunde komt voort uit de oosterse filosofie en wetenschap met weer hele andere wereld concepten dan de westerse filosofie en wetenschap. De twee vergelijken is als appels met peren, ze komen van een andere boom. Om nu met de kennis van ons eigen domein de kennis van de oosterse geneeskunde te kunnen begrijpen is een soort omdenken nodig, maar vooral het toestaan van het ontstaan van openingen van waaruit je zou kunnen zien dat er meer is dan je eigen domein. Het toestaan dat het interessant zou zijn je te openen voor de andere concepten die worden aangeboden.
Aanvankelijk zal je proberen om de nieuwe concepten binnen je eigen domein te halen en er dezelfde regels op los te laten als je gewend bent met voor jou gangbare concepten, bv het oorzaak- gevolg principe, de rechte pijl tussen twee fenomenen. In het oosters denken bestaat er zoiets als circulair denken, je zou de pijl tussen oorzaak en gevolg kunnen vervangen door een cirkel en dan de zaak beschouwen en in het midden laten tot je ziet hoe alle relaties verweven zijn.
Ik ben als shiatsu docent geen filosoof, maar heb wel te maken met dit principe van gebruik van taal met een andere connotatie als ook de circulaire manier van denken waardoor jullie shiatsu hoofden soms behoorlijk van slag zijn. Maar ik begrijp nu: dat is een goed teken! Als je tegen de muur loopt van het niet begrijpen van concepten, komt er uiteindelijk ruimte in je eigen domein en als je maar vaak genoeg je hoofd stoot krijg je uiteindelijk kijkgaten naar de open ruimte waarin de taal de betekenis krijgt die het nodig heeft om begrepen te worden.

Uitnodiging:
Zou je kunnen verwoorden op welke momenten je iets je hoofd te boven ging waar je nu vanzelfsprekend toegang toe hebt?
Herken je de frustratie?


1 opmerking: