donderdag 26 mei 2016

Intentie
Om op basis van de diagnose de ki te kunnen reguleren is een helder hart belangrijk maar ook een heldere intentie. Ons vak gaat niet over ki manipuleren, maar over aansluiten bij wat er is. 
Er is slechts wat er moet zijn.
In Shiatsu luister je als behandelaar, je vangt vorm,kleur en schijn op je netvlies. je voelt met de toppen van je vingers, je handen. Je voelt met je borst, je buik (hara).
Eigenlijk is je hele lichaam sensor. 
Alles wordt samengebracht in het hart, de plek waar alle zintuigen samenkomen, het hart in het hart.
Het hart wordt voorgesteld als een nog niet open gebloeide lotus met in haar centrum zeven openingen die naar binnen openen om te communiceren met de tao en naar buiten in de zintuigen.
De helderheid van het hart bepaalt de helderheid van waarnemen en interpretatie van alle informatie.  
De aandacht en focus geeft onderkenning van en contact met wat is waargenomen. 
Dat is de zachte kracht van intentie: het contact geeft  bewustzijn, stroming en herschikking ,als  vanzelf.
Dat is de kracht van luisteren, kijken,voelen en nieuwsgierig zijn.
2 opmerkingen: