woensdag 6 maart 2013

Schatplicht II


Pan Gu dus, hij scheidde de chaos in yin en yang, letterlijk de zon- en schaduwzijde van de berg en was daarmee wegbereider voor de drie hemelgezonden mythologische keizers: Huang Di, Shennong en Fu Xi, de aartsvaders van de cultuur.

Vissen, jagen, koken, pottenbakken, schrijven, maar ook de I Jing horen tot hun overgedragen gedachtegoed. Huang Di, ook wel de Gele Keizer, is de patroon van de Geneeskunde. In zijn boek de Huang Di Nei Jing, het boek van de Gele Keizer over interne Geneeskunde, verwoordt hij of zij die in zijn naam spraken alle basisprincipes van de Oosterse Geneeskunde,en die zijn heel breed.

Zijn gedachtegoed werd oraal overgeleverd, en op bamboe en zijde geschreven bewaard en doorgegeven; waarschijnlijk is het in de loop der eeuwen aangevuld door vele schrijvers-geneeskundigen. De eerste kopie die we kennen is van de westerse Han dynastie: rond 200 jaar voor de jaartelling, in de Tang Dynastie (618-906 ) verschijnt de eerste gedrukte versie van de Nei Jing.

de drie stichters (lett. founders)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten